Henryk Czerwiński    

Leksykon Sztuki Filmowej  

 o Autorze


Strona główna
o Autorze
wprowadzenie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

 

 

Henryk Czerwiński ur.29.01.1928  w Warszawie - zm.9.05.2002 w Warszawie. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w roku 1953. Prace zaczął w Instytucie Urbanistyki i Architektury PAN. Zrealizował szereg projektów budownictwa mieszkaniowego w Miasto Projekt Warszawa. Powrócił do pracy naukowej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Budownictwa Leśnego. Otrzymał nagrodę państwową III stopnia za projekt architektury leśnej.  Kierował zespołem architektonicznym w Przedsiębiorstwie Hydroprojekt, gdzie otrzymał nagrodę państwową III stopnia za architektoniczny projekt Zapory na Solinie. Przez całe jego życie obok architektury jego pasją był film i jego historia, czego wyrazem było ukończenie studiów na Wydziale Teorii i Historii Filmu Instytutu Historii Sztuki pod kierunkiem prof. Aleksandra Jackiewicza. Leksykon Sztuki Filmowej jest rezultatem jego osobistej pasji i studiów nad historią sztuki filmowej.

 

 

Henryk Czerwiński

29.01.1928  - 9.05.2002

   


Strona główna | o Autorze |  wprowadzenie |  A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z

 Copy right:  Andrzej A. Czerwiński .