polski   English  
polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Book Collection of the Warsaw Society oh the Friends of Science

Number of publications in collection: 1519

Recently added

Loading...

Frequently viewed

  1. O gorzelniach parowych drewnianych / przez Adama Kasperowskiego. [3679]
  2. Kodex Napoleona : z przypisami : xiąg trzy. [2041]
  3. O sposobie uprawiania trufli w lasach i ogrodach / tłom. z niem. Alex. v Bernholz. [1902]
  4. Pamiątka po dobréy matce, czyli Ostatnie jéy rady dla córki / przez Młodą Polkę. [1528]
  5. Gorzelnik i piwowar doskonały czyli Sztuka pędzenia wodki i likworów, tudzież warzenia piwa : podług naynowszych odkryciów w fizyce, chemii i technologii w trzech częściach wydana. [Cz. 1, O pędzeniu wódki prostéy] / przez A. Piątkowskiego. [1515]
  6. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów / przez I. C. [1296]
  7. Gorzelnik i piwowar doskonały czyli Sztuka pędzenia wodki i likworów, tudzież warzenia piwa, z dołączeniem wiadomości o robieniu octów : podług naynowszych odkryciów w fizyce, chemii i technologii w trzech częściach wydana. [Cz. 3, O warzeniu piwa prostego, dubeltowego, porteru i piwa angielskiego] / przez A. Piątkowskiego. [1197]
  8. Dokładna nauka warzenia piwa : według metody łatwey, stwierdzoney osmioletniem doswiadczeniem : do wynalazków naynowszych zastosowana, z przydanem opisaniem apparatu do studzenia, zastępuiącego zwyczayne kilsztoki, za pomocą którego piwo wrzące, w przeciągu iedney minuty do temperatury wody studzienney ochłodzone bydź może / przedstawiona w sposobie praktycznym przez Karola Wilhelma Schmidt ; przełożona z języka niemieckiego dla użytku ziemian polskich. [1098]
  9. Nowo wydany Kancyonal Pruski, zawieraiący w sobie wybór pieśni starych i nowych, w ziemi pruskiey i brandenburskiey zwyczaynych, z sentencyą albo wierszem Pisma Ś. nad każdą pieśnią z gorliwymi modlitwami kośćielnymi pospolitymi i osobliwymi wszystkim w obec służącymi, a oraz tej z potrzebnymi reiestrami, i przedmową nauczaiącą, jakim sposobem tego Kancyonała każdy ku zbudowaniu swemu zażywać ma. [1054]
  10. Strach w zameczku : powiesc prawdziwa / przez Annę z Xsiąząt Radzwiłłow Mostowską. [1019]

More...