polski   English  
polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Cultural Heritage

Collection contains digital copies of books, and documents as well as publications from: Manuscript Collection, Ephemera, Collection of Prints and Drawings concerning the history of University of Warsaw and of University of Warsaw Library. The collection will be enlarged in cooperation with the University of Warsaw Archives and the University of Warsaw Museum.

Number of publications in collection: 2151

Recently added

Loading...

Frequently viewed

  1. Nowy dykcyonarz to iest Mownik polsko-niemiecko-francuski : z przydatkiem przysłów potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich [!], łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazow. T. 3 / przez Michała Abrahama Troca, Warszawianina [6554]
  2. Plan ogólny miasta stołecznego Warszawy z wyszczególnieniem cyrkułów, ulic i znacznieyszych zabudowań. [3160]
  3. Księga zapisu uczniów Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu MDCCCXVI. [1801]
  4. Plan miasta Warszawy i okolic / litografia F. Kasprzykiewicza. [1416]
  5. Cantional, To jest Pieśni Krześciańskie ku chwale Boga w Trojcy S. Jedynego [...] : Porządkiem slusznym, zpilnością wielką, nad pierwsze Edicie nie bez Correktury znaczney, wydane : Zprzydatkiem Psalmow y Piosneczek teraz nowo zebranych y z Niemieckiego przetłumaczonych, Więc y Katechizmu y niemało Modlitew [...]. [1400]
  6. Vollständiges Deutsches und Polnisches Wörter-Buch : welches die gebräuchlichsten Wörter und Redens-Arten, auch vornehmsten Kunst und Handwerks-Wörter enthält, als M. A. Trotzens, Polnischen Wörter-Buches letzter Theil / herausgegeben durch Stanislaus Nałęcz Moszczenski [1392]
  7. Plan miasta Warszawy : dodatek do wydawnictw Delegacyi Fabrycznej przy Warsz[awskim] Oddz[iale] Ros[yjskiego] Tow[arzystwa] Pop[ierania] Przem[ysłu] i Handlu / w lit. Ottona Flecka. [1273]
  8. Plan Warszawy / wydał W. Kolberg ; w litografii J. Herknera. [1265]
  9. Plan Wielkiej Warszawy. [1167]
  10. Nowo wydany Kancyonał albo Pieśni Na chwałę Boga w Troycy S. jedynego [...] z starey Edicyey Torunskiey we Gdansku drukowaney Roku 1646. zebrane : Przydane są Collecty zwyczajne kościelne, z intonacyami y Responsami chornemi zwyczajnemi, Pieśni takiesz [...] z Kancyonała niemieckiego wielkiego Pruskiego na Język Polski [...] przełożonych na sto sześćdziesiąt y kilka [...] Na koncu tez Modlitwy nabozne [...]czlowiekowi Chrześcianskiemu w potrzebach roznych słuzące [...]. [1157]

More...