polski   English  
polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Cultural Heritage

Collection contains digital copies of books, and documents as well as publications from: Manuscript Collection, Ephemera, Collection of Prints and Drawings concerning the history of University of Warsaw and of University of Warsaw Library. The collection will be enlarged in cooperation with the University of Warsaw Archives and the University of Warsaw Museum.

Number of publications in collection: 2612

Recently added

Loading...

Frequently viewed

  1. Nowy dykcyonarz to iest Mownik polsko-niemiecko-francuski : z przydatkiem przysłów potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich [!], łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazow. T. 3 / przez Michała Abrahama Troca, Warszawianina [7673]
  2. Plan ogólny miasta stołecznego Warszawy z wyszczególnieniem cyrkułów, ulic i znacznieyszych zabudowań. [3414]
  3. Księga zapisu uczniów Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu MDCCCXVI. [1927]
  4. Commentarius In Epistolam ad Hebræos : Cum Indice rerum locorumq[ue] Scripturæ. [1552]
  5. Skład Abo Skarbiec Znakomitych Sekretow Oekonomiey Ziemianskiey : Na Polach [...] w [...] Krolestwie Polskim [...] Znaleziony, A za osobliwym staraniem [...] Wykopany A oraz [...] Przykładami Vbogacony, Wydany y do Druku Podany / Przez Iakvba Kazimierza Havra [...]. [1542]
  6. Medyk Domowy Samuela Beimlera Doktora [...] : Nauczaiący Domowemi y mało kosztuiącemi lekarstwy Leczyć Choroby, I owszem zdrowie zachowywac [...]. [T. 1] / Zniemieckiego [!] na Polski Język przetłumaczony, y [...] Annotacyami Objasniony, przez Jana Jerzego Jelonka [...] Roku 1749. [1522]
  7. Plan miasta Warszawy i okolic / litografia F. Kasprzykiewicza. [1449]
  8. Thesaurus Polono latino-graecus. T. 1-2 [1438]
  9. Cantional, To jest Pieśni Krześciańskie ku chwale Boga w Trojcy S. Jedynego [...] : Porządkiem slusznym, zpilnością wielką, nad pierwsze Edicie nie bez Correktury znaczney, wydane : Zprzydatkiem Psalmow y Piosneczek teraz nowo zebranych y z Niemieckiego przetłumaczonych, Więc y Katechizmu y niemało Modlitew [...]. [1423]
  10. Chronica Gestorvm In Evropa Singvlarivm / A Pavlo Piasecio Episcopo Præmisliensi, Accurate ac fideliter conscripta ad Annum Christi, M. DC. XLVIII, Ad vtilitatem publicam diuulgata & Typis expressa [...]. [1412]

More...