polski   English  
polski   English  

Collection

Library

Collection Description: A. Theology

Number of publications in collection: 84

Recently added

Loading...

Frequently viewed

  1. Nowo wydany Kancyonal Pruski, zawieraiący w sobie wybór pieśni starych i nowych, w ziemi pruskiey i brandenburskiey zwyczaynych, z sentencyą albo wierszem Pisma Ś. nad każdą pieśnią z gorliwymi modlitwami kośćielnymi pospolitymi i osobliwymi wszystkim w obec służącymi, a oraz tej z potrzebnymi reiestrami, i przedmową nauczaiącą, jakim sposobem tego Kancyonała każdy ku zbudowaniu swemu zażywać ma. [1054]
  2. Piosennik z modlitewnikiem, to jest zbiór pieśni swietych y modlitew[...]; K'woli używaniu jednoty ewangelickiey wyznania reformowanego w W. X. L. będącey [...] do druku podany / [przez Władysława Kurnatowskiego]. [790]
  3. Inğil mukaddes. Ya'nī lisān türkiyye terğüme olunan bizim Rabbimiz 'Isā Mesĭhīn Yeni 'Ahd ve Vesiyeti. [766]
  4. Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne, w czasie przygodne i około ss. sakramentow, podzielonego powtornie do druku podanego. [711]
  5. Dziennik albo krotki sposob nabożenstwa codziennego z dozwoleniem starszych przedrukowany. [517]
  6. Skarb duszy poboznéy albo zbior osobliwych nabożeństw z różnych approbowanych autorow wyiety na pożytek serc bogomyślnych do druku podany. [497]
  7. Dzieło homiliyne, odswiętne : obiaśnienie ewanielii - nauki wiary i obyczaiów w sobie zawieraiące. Cz. 1 / przez Józefa Męcińskiego na dwie części podzielone i do druku z dozwoleniem zwierzchności podane. [488]
  8. Dzieło homiliyno-kaznodzieyskie niedzielne : obiaśnienie ewanjelii - nauki wiary i obyczaiów : także wytłómaczenie swiętych katolickich obrządków, w sobie zawierające. Cz. 1 / przez Józefa Męcińskiego zebrane. [483]
  9. Nauki wieyskie do oświecenia prostego ludu w powinnosciach wiary i obyczaiow : dla łatwieyszey wygody JJ. XX. Pasterzów, i Ich Pomocników, służeniem Dusz Chrystusowych zbawieniu, zatrudnionych. T. 3 / stosownie do Ewangelii niedziel całego roku przez Jozefa Męcinskiego zebrane i do druku z dozwoleniem zwierzchności podane. [474]
  10. Ewangelie i epistoły tak niedzielne, iako i wszystkich świąt, które w Kościele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią, przez Jakoba Wuyka przełożone, przydane są, których nie było w starych, lekcye i Ewangelie, na wielu świętych, także Ewangelie na święta różne w pospolitości wedłu mszału rzymskiego. [466]

More...