polski   English  
polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Manuscripts

Number of publications in collection: 94

Recently added

Loading...

Frequently viewed

  1. Księga zapisu uczniów Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu MDCCCXVI. [1871]
  2. Optica lubo perspectiva to iest opisanie nauk widzenia albo przezoru w obaczeniu wszelkich rzeczy wymalowania y własney postaci wyrażenia także osobliwie architectura militaris to iest budownictwo woienne... potem architectura civilis - budownictwo pałacowe : z osobna tablice nazwisk wszystkich nauk matematycznych... z tłumaczeniem z łacińskiego na polskie na ostatku przydana rabdologia albo prędkorachunkowy sposób arithmetici... : to wszystko wzięto z różnych autorów, z wielą przydatków y z doświadczenia samego napisano / przez Jozepha Naronowicza Narońskiego, którego ręką rysowane y pisane A. D. 1659 Junii 3 skończono. [1255]
  3. [Breviarium Alarici]. [649]
  4. [Biblia. Testamentum Vetus]. [527]
  5. [Sermones de sanctis / Soccus]. [526]
  6. [Reguła franciszkańska i jej objaśnienia, kopie bull papieskich, różne traktaty i pisma dotyczące zakonu franciszkanów]. [484]
  7. Horae B. V. Mariae. [438]
  8. [Ethica Nicomachea. Libri I-X / Aristoteles ; w przekładzie łacińskim Roberta Grosseteste ; z komentarzem św. Tomasza z Akwinu]. [386]
  9. Ziemowit [II], książę mazowiecki i wiski, potwierdza darowiznę wieczystą swego dziada Ziemowita [I] dla konwentu cystersów w Sulejowie, a mianowicie wsi Mogielnica z targowiskiem, kaplicą, dwoma wioskami zw. Othalaze [Otaląże], młynami, żeremiami bobrowymi, etc. z uwolnieniem od wszelkich powinności i danin na rzecz księcia i z powierzeniem konwentowi sulejowskiemu jurysdykcji nad mieszkańcami. [337]
  10. [Księga ławnicza miasta Brześcia Kujawskiego]. [303]

More...