polski   English  
polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Bd. Applied Science

Number of publications in collection: 127

Recently added

Loading...

Frequently viewed

  1. O gorzelniach parowych drewnianych / przez Adama Kasperowskiego. [3702]
  2. O sposobie uprawiania trufli w lasach i ogrodach / tłom. z niem. Alex. v Bernholz. [1974]
  3. Gorzelnik i piwowar doskonały czyli Sztuka pędzenia wodki i likworów, tudzież warzenia piwa : podług naynowszych odkryciów w fizyce, chemii i technologii w trzech częściach wydana. [Cz. 1, O pędzeniu wódki prostéy] / przez A. Piątkowskiego. [1557]
  4. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów / przez I. C. [1320]
  5. Gorzelnik i piwowar doskonały czyli Sztuka pędzenia wodki i likworów, tudzież warzenia piwa, z dołączeniem wiadomości o robieniu octów : podług naynowszych odkryciów w fizyce, chemii i technologii w trzech częściach wydana. [Cz. 3, O warzeniu piwa prostego, dubeltowego, porteru i piwa angielskiego] / przez A. Piątkowskiego. [1264]
  6. Dokładna nauka warzenia piwa : według metody łatwey, stwierdzoney osmioletniem doswiadczeniem : do wynalazków naynowszych zastosowana, z przydanem opisaniem apparatu do studzenia, zastępuiącego zwyczayne kilsztoki, za pomocą którego piwo wrzące, w przeciągu iedney minuty do temperatury wody studzienney ochłodzone bydź może / przedstawiona w sposobie praktycznym przez Karola Wilhelma Schmidt ; przełożona z języka niemieckiego dla użytku ziemian polskich. [1156]
  7. Umieiętność lasowa czyli Rękoksiąg dla właścicieli lasów i ich leśniczych pod tytułem Powszechna teoretyczno-praktyczna wszystkich lasowych umieiętności nauka. T. 2 / przez F. A. L. Burgsdorfa w niem. ięz., jako książka klassyczna wyd. a przez Filipa Jakoba Kobierzyckiego na oyczysty jęz. przeł., zskrócony i do kraiowych okoliczności przystosowany. [544]
  8. Umieiętność lasowa czyli Rękoksiąg dla właścicieli lasów i ich lesniczych pod tytułem Powszechna teoretyczno-praktyczna wszystkich lasowych umieiętności nauka. T. 1 / przez F. A. L. Burgsdorf w niem. ięz., jako książka klassyczna wyd. a przez Filipa Jakoba Nałęcz Kobierzyckiego na oyczysty jęz. przeł., zskrocony i do kraiowych okoliczności przystosowany. [494]
  9. Budownictwo wieyskie czyli Doręcznik dla gospodarzy obeymujący wszelkie zasady i prawidła które w stawianiu różnych budynków ekonomicznych i mieszkalnych na wsi, dla nadania im większéy dogodności i trwałości, zachować potrzeba / zebrane i ułożone z 12 obiaśniaiącemi rycinami przez M. Rouget. [471]
  10. Sztuka ogrodnicza czyli O ogrodnictwie, zawierająca przepisy chodzenia przyzwoitego około ogrodów kwiatowych, kuchennych i sadów z przydatkiem niektórych ciekawych i użytecznych wiadomości sekretnych. [460]

More...