polski   English  
polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Early Printed

Number of publications in collection: 557

Recently added

Loading...

Frequently viewed

  1. Nowy dykcyonarz to iest Mownik polsko-niemiecko-francuski : z przydatkiem przysłów potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich [!], łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazow. T. 3 / przez Michała Abrahama Troca, Warszawianina [7678]
  2. Commentarius In Epistolam ad Hebræos : Cum Indice rerum locorumq[ue] Scripturæ. [1552]
  3. Skład Abo Skarbiec Znakomitych Sekretow Oekonomiey Ziemianskiey : Na Polach [...] w [...] Krolestwie Polskim [...] Znaleziony, A za osobliwym staraniem [...] Wykopany A oraz [...] Przykładami Vbogacony, Wydany y do Druku Podany / Przez Iakvba Kazimierza Havra [...]. [1548]
  4. Medyk Domowy Samuela Beimlera Doktora [...] : Nauczaiący Domowemi y mało kosztuiącemi lekarstwy Leczyć Choroby, I owszem zdrowie zachowywac [...]. [T. 1] / Zniemieckiego [!] na Polski Język przetłumaczony, y [...] Annotacyami Objasniony, przez Jana Jerzego Jelonka [...] Roku 1749. [1522]
  5. Thesaurus Polono latino-graecus. T. 1-2 [1443]
  6. Cantional, To jest Pieśni Krześciańskie ku chwale Boga w Trojcy S. Jedynego [...] : Porządkiem slusznym, zpilnością wielką, nad pierwsze Edicie nie bez Correktury znaczney, wydane : Zprzydatkiem Psalmow y Piosneczek teraz nowo zebranych y z Niemieckiego przetłumaczonych, Więc y Katechizmu y niemało Modlitew [...]. [1423]
  7. Chronica Gestorvm In Evropa Singvlarivm / A Pavlo Piasecio Episcopo Præmisliensi, Accurate ac fideliter conscripta ad Annum Christi, M. DC. XLVIII, Ad vtilitatem publicam diuulgata & Typis expressa [...]. [1412]
  8. Vollständiges Deutsches und Polnisches Wörter-Buch : welches die gebräuchlichsten Wörter und Redens-Arten, auch vornehmsten Kunst und Handwerks-Wörter enthält, als M. A. Trotzens, Polnischen Wörter-Buches letzter Theil / herausgegeben durch Stanislaus Nałęcz Moszczenski [1407]
  9. Chronica Gestorvm In Evropa Singvlarivm / A Pavlo Piasecio [...] Accurate ac fideliter Conscripta, Ad vtilitatem publicam diuulgata & Typis expressa. [1381]
  10. Piesni Nabozne Na Adwent, Narodzenie, Post, Zmartwychwstanie Y Inne Swięta Uroczyste Jezusa Y [...] Maryi [...] : Z Przydatkiem Nowych Pieśni [...] [1275]

More...