polski   English  
polski   English  

Statistics

Number of publications: 378584

Readers on-line: 42

Total number of users since Jun 1, 2007: 23591486

Collection

Library

Frequently read publications : e-bUW

 1. Leksykon sztuki filmowej / Henryk Czerwiński. [159786]
 2. Słownik języka polskiego. T. 1.: A-G. [124904]
 3. Kurjer Warszawski : wydanie poranne. R. 114, 1934, no 233 [71253]
 4. Słownik języka polskiego. T. 2.: H-M. [67492]
 5. Słownik języka polskiego. T. 4.: P-Prożyszcze. [52855]
 6. Słownik języka polskiego. T. 3.: N-Ó. [41782]
 7. Słownik języka polskiego. T. 7.: T-Y. [41780]
 8. Księga herbowa rodów polskich. Cz. 1 / Juliusz Ostrowski. [35659]
 9. Słownik języka polskiego. T. 6.: S-Ś. [32749]
 10. Adresy Warszawy na rok 1909. [32351]
 11. Słownik języka polskiego. T. 5.: Próba-R. [29693]
 12. Słownik języka polskiego. T. 8.: Z-Ż. [28110]
 13. Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku / ułożył i wyd. Adam Boniecki. [26723]
 14. Adresy Warszawy na rok 1908. [26604]
 15. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 8 : [R-S]. [21060]
 16. Herbarz polski. T. 1: Aaron - Boniccy. [20593]
 17. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 10 : [Z-Ż]. [16723]
 18. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 4 : [E-J]. [14349]
 19. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 9 : [T-W]. [13759]
 20. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim / przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany. [13437]
 21. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 6 : [L-N]. [12783]
 22. Herbarz polski. T. 2: Bonieccy h. Bończa - Chmieleńscy. [12621]
 23. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 5 : [K]. [12382]
 24. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 7 : [O-P]. [12263]
 25. Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu : połączone wydawnictwa: "Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski)". R. 6, 1938 [12085]