polski   English  
polski   English  

Statistics

Number of publications: 333013

Readers on-line: 43

Total number of users since Jun 1, 2007: 22002447

Collection

Library

Frequently read publications : e-bUW

 1. Leksykon sztuki filmowej / Henryk Czerwiński. [159483]
 2. Słownik języka polskiego. T. 1.: A-G. [123753]
 3. Kurjer Warszawski : wydanie poranne. R. 114, 1934, no 233 [71195]
 4. Słownik języka polskiego. T. 2.: H-M. [65870]
 5. Słownik języka polskiego. T. 4.: P-Prożyszcze. [52238]
 6. Słownik języka polskiego. T. 3.: N-Ó. [41525]
 7. Słownik języka polskiego. T. 7.: T-Y. [41333]
 8. Księga herbowa rodów polskich. Cz. 1 / Juliusz Ostrowski. [35231]
 9. Słownik języka polskiego. T. 6.: S-Ś. [32146]
 10. Adresy Warszawy na rok 1909. [31488]
 11. Słownik języka polskiego. T. 5.: Próba-R. [29500]
 12. Słownik języka polskiego. T. 8.: Z-Ż. [27918]
 13. Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku / ułożył i wyd. Adam Boniecki. [25994]
 14. Adresy Warszawy na rok 1908. [25933]
 15. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 8 : [R-S]. [20565]
 16. Herbarz polski. T. 1: Aaron - Boniccy. [20134]
 17. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 4 : [E-J]. [14183]
 18. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 9 : [T-W]. [13601]
 19. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim / przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany. [13124]
 20. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 6 : [L-N]. [12592]
 21. Herbarz polski. T. 2: Bonieccy h. Bończa - Chmieleńscy. [12461]
 22. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 5 : [K]. [12254]
 23. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 7 : [O-P]. [12098]
 24. Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu : połączone wydawnictwa: "Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski)". R. 6, 1938 [11520]
 25. Księgi sądowe wiejskie. T. 1/ wyd. Bolesław Ulanowski. [11030]