polski   English  
polski   English  

Statistics

Number of publications: 331453

Readers on-line: 594

Total number of users since Jun 1, 2007: 21288734

Collection

Library

Frequently read publications : e-bUW

 1. Leksykon sztuki filmowej / Henryk Czerwiński. [159046]
 2. Słownik języka polskiego. T. 1.: A-G. [123127]
 3. Kurjer Warszawski : wydanie poranne. R. 114, 1934, no 233 [71169]
 4. Słownik języka polskiego. T. 2.: H-M. [65491]
 5. Słownik języka polskiego. T. 4.: P-Prożyszcze. [52058]
 6. Słownik języka polskiego. T. 3.: N-Ó. [41352]
 7. Słownik języka polskiego. T. 7.: T-Y. [41084]
 8. Księga herbowa rodów polskich. Cz. 1 / Juliusz Ostrowski. [34905]
 9. Słownik języka polskiego. T. 6.: S-Ś. [31847]
 10. Adresy Warszawy na rok 1909. [30429]
 11. Słownik języka polskiego. T. 5.: Próba-R. [29350]
 12. Słownik języka polskiego. T. 8.: Z-Ż. [27775]
 13. Adresy Warszawy na rok 1908. [25219]
 14. Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku / ułożył i wyd. Adam Boniecki. [20375]
 15. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 8 : [R-S]. [20192]
 16. Herbarz polski. T. 1: Aaron - Boniccy. [19264]
 17. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 4 : [E-J]. [14048]
 18. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 9 : [T-W]. [13423]
 19. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim / przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany. [12814]
 20. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 6 : [L-N]. [12421]
 21. Herbarz polski. T. 2: Bonieccy h. Bończa - Chmieleńscy. [12260]
 22. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 5 : [K]. [12126]
 23. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 7 : [O-P]. [11943]
 24. Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu : połączone wydawnictwa: "Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski)". R. 6, 1938 [11172]
 25. Księgi sądowe wiejskie. T. 1/ wyd. Bolesław Ulanowski. [10887]