polski   English  
polski   English  

Statistics

Number of publications: 316582

Readers on-line: 153

Total number of users since Jun 1, 2007: 20814828

Collection

Library

Frequently read publications : e-bUW

 1. Leksykon sztuki filmowej / Henryk Czerwiński. [158460]
 2. Słownik języka polskiego. T. 1.: A-G. [122296]
 3. Kurjer Warszawski : wydanie poranne. R. 114, 1934, no 233 [71096]
 4. Słownik języka polskiego. T. 2.: H-M. [65041]
 5. Słownik języka polskiego. T. 4.: P-Prożyszcze. [51801]
 6. Słownik języka polskiego. T. 3.: N-Ó. [41119]
 7. Słownik języka polskiego. T. 7.: T-Y. [40813]
 8. Księga herbowa rodów polskich. Cz. 1 / Juliusz Ostrowski. [34350]
 9. Słownik języka polskiego. T. 6.: S-Ś. [31461]
 10. Adresy Warszawy na rok 1909. [29492]
 11. Słownik języka polskiego. T. 5.: Próba-R. [29124]
 12. Słownik języka polskiego. T. 8.: Z-Ż. [27625]
 13. Adresy Warszawy na rok 1908. [24328]
 14. Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku / ułożył i wyd. Adam Boniecki. [20080]
 15. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 8 : [R-S]. [19590]
 16. Herbarz polski. T. 1: Aaron - Boniccy. [17671]
 17. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 4 : [E-J]. [13776]
 18. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 9 : [T-W]. [13184]
 19. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 6 : [L-N]. [12213]
 20. Herbarz polski. T. 2: Bonieccy h. Bończa - Chmieleńscy. [12035]
 21. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim / przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany. [12029]
 22. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 5 : [K]. [11927]
 23. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 7 : [O-P]. [11457]
 24. Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu : połączone wydawnictwa: "Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski)". R. 6, 1938 [10800]
 25. Księgi sądowe wiejskie. T. 1/ wyd. Bolesław Ulanowski. [10706]