polski   English  
polski   English  

Statistics

Number of publications: 324694

Readers on-line: 38

Total number of users since Jun 1, 2007: 21074979

Collection

Library

Frequently read publications : e-bUW

 1. Leksykon sztuki filmowej / Henryk Czerwiński. [158755]
 2. Słownik języka polskiego. T. 1.: A-G. [122522]
 3. Kurjer Warszawski : wydanie poranne. R. 114, 1934, no 233 [71130]
 4. Słownik języka polskiego. T. 2.: H-M. [65238]
 5. Słownik języka polskiego. T. 4.: P-Prożyszcze. [51917]
 6. Słownik języka polskiego. T. 3.: N-Ó. [41217]
 7. Słownik języka polskiego. T. 7.: T-Y. [40923]
 8. Księga herbowa rodów polskich. Cz. 1 / Juliusz Ostrowski. [34661]
 9. Słownik języka polskiego. T. 6.: S-Ś. [31671]
 10. Adresy Warszawy na rok 1909. [29920]
 11. Słownik języka polskiego. T. 5.: Próba-R. [29215]
 12. Słownik języka polskiego. T. 8.: Z-Ż. [27688]
 13. Adresy Warszawy na rok 1908. [24753]
 14. Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku / ułożył i wyd. Adam Boniecki. [20228]
 15. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 8 : [R-S]. [19898]
 16. Herbarz polski. T. 1: Aaron - Boniccy. [17916]
 17. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 4 : [E-J]. [13892]
 18. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 9 : [T-W]. [13268]
 19. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim / przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany. [12465]
 20. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 6 : [L-N]. [12304]
 21. Herbarz polski. T. 2: Bonieccy h. Bończa - Chmieleńscy. [12136]
 22. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 5 : [K]. [12030]
 23. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 7 : [O-P]. [11545]
 24. Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu : połączone wydawnictwa: "Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski)". R. 6, 1938 [10932]
 25. Księgi sądowe wiejskie. T. 1/ wyd. Bolesław Ulanowski. [10785]