polski   English  
polski   English  

Statistics

Number of publications: 312646

Readers on-line: 37

Total number of users since Jun 1, 2007: 20606192

Collection

Library

Frequently read publications : e-bUW

 1. Leksykon sztuki filmowej / Henryk Czerwiński. [158094]
 2. Słownik języka polskiego. T. 1.: A-G. [121929]
 3. Kurjer Warszawski : wydanie poranne. R. 114, 1934, no 233 [71044]
 4. Słownik języka polskiego. T. 2.: H-M. [64831]
 5. Słownik języka polskiego. T. 4.: P-Prożyszcze. [51705]
 6. Słownik języka polskiego. T. 3.: N-Ó. [41013]
 7. Słownik języka polskiego. T. 7.: T-Y. [40678]
 8. Księga herbowa rodów polskich. Cz. 1 / Juliusz Ostrowski. [34107]
 9. Słownik języka polskiego. T. 6.: S-Ś. [31283]
 10. Adresy Warszawy na rok 1909. [29052]
 11. Słownik języka polskiego. T. 5.: Próba-R. [29005]
 12. Słownik języka polskiego. T. 8.: Z-Ż. [27551]
 13. Adresy Warszawy na rok 1908. [23876]
 14. Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku / ułożył i wyd. Adam Boniecki. [19937]
 15. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 8 : [R-S]. [19323]
 16. Herbarz polski. T. 1: Aaron - Boniccy. [17419]
 17. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 4 : [E-J]. [13699]
 18. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 9 : [T-W]. [13088]
 19. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 6 : [L-N]. [11948]
 20. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 5 : [K]. [11842]
 21. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim / przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany. [11606]
 22. Herbarz polski. T. 2: Bonieccy h. Bończa - Chmieleńscy. [11467]
 23. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 7 : [O-P]. [11382]
 24. Księgi sądowe wiejskie. T. 1/ wyd. Bolesław Ulanowski. [10580]
 25. Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu : połączone wydawnictwa: "Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski)". R. 6, 1938 [10572]