polski   English  
polski   English  

Statistics

Number of publications: 380268

Readers on-line: 435

Total number of users since Jun 1, 2007: 26751511

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

  1. Nowy dykcyonarz to iest Mownik polsko-niemiecko-francuski : z przydatkiem przysłów potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich [!], łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazow. T. 3 / przez Michała Abrahama Troca, Warszawianina [7678]
  2. Plan ogólny miasta stołecznego Warszawy z wyszczególnieniem cyrkułów, ulic i znacznieyszych zabudowań. [3416]
  3. Księga zapisu uczniów Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu MDCCCXVI. [1932]
  4. Commentarius In Epistolam ad Hebræos : Cum Indice rerum locorumq[ue] Scripturæ. [1552]
  5. Skład Abo Skarbiec Znakomitych Sekretow Oekonomiey Ziemianskiey : Na Polach [...] w [...] Krolestwie Polskim [...] Znaleziony, A za osobliwym staraniem [...] Wykopany A oraz [...] Przykładami Vbogacony, Wydany y do Druku Podany / Przez Iakvba Kazimierza Havra [...]. [1548]
  6. Medyk Domowy Samuela Beimlera Doktora [...] : Nauczaiący Domowemi y mało kosztuiącemi lekarstwy Leczyć Choroby, I owszem zdrowie zachowywac [...]. [T. 1] / Zniemieckiego [!] na Polski Język przetłumaczony, y [...] Annotacyami Objasniony, przez Jana Jerzego Jelonka [...] Roku 1749. [1522]
  7. Plan miasta Warszawy i okolic / litografia F. Kasprzykiewicza. [1449]
  8. Thesaurus Polono latino-graecus. T. 1-2 [1443]
  9. Cantional, To jest Pieśni Krześciańskie ku chwale Boga w Trojcy S. Jedynego [...] : Porządkiem slusznym, zpilnością wielką, nad pierwsze Edicie nie bez Correktury znaczney, wydane : Zprzydatkiem Psalmow y Piosneczek teraz nowo zebranych y z Niemieckiego przetłumaczonych, Więc y Katechizmu y niemało Modlitew [...]. [1423]
  10. Chronica Gestorvm In Evropa Singvlarivm / A Pavlo Piasecio Episcopo Præmisliensi, Accurate ac fideliter conscripta ad Annum Christi, M. DC. XLVIII, Ad vtilitatem publicam diuulgata & Typis expressa [...]. [1412]