polski   English  
polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828)

Publication structure:
 • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego.
  • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828)
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 1
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 2
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 3
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 4
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 5
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 6
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 7 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 8 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 9
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 10
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 11 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 12
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 13
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 14
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 15
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 16
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 17
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 18
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 19 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 20
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 21
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 22
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 23
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 24
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 25
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 26
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 27
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 28
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 29
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 30
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 31
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 32
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 33
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 34
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 35
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 36
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 37
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 38
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 39
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 40
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 41 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 42
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 43
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 44
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 45
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 46
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 47
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 48
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 49
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 50
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 51
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 52
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 53
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 54
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 55 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 56 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 57
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 58
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 59
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 60
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 61
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 62
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 63
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 64
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 65
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 66
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 67
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 68
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 69
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 70 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 71
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 72
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 73 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 74
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 75
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 76
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 77
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 78
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 79
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 80 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 81
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 82
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 83
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 84
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 85
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 86
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 87
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 88
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 89
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 90
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 91 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 92 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 93 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 94 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 95
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 96
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 97
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 98 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 99 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 100 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 101
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 102
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 103
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 104 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 105 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 106
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 107 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 108 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 109 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 110
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 111
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 112 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 113 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 114 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 115 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 116 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 117 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 118 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 119 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 120 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 121
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 122
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 123
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 124
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 125
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 126
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 127 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 128 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 129
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 130 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 131
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 132
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 133
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 134 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 135
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 136 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 137
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 138
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 139 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 140 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 141
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 142
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 143
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 144
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 145 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 146
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 147 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 148 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 149 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 150
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 151
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 152 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 153
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 154 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 155 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 156 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 157
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 158 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 159
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 160
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 161
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 162
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 163
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 164
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 165
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 166
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 167
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 168
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 169
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 170
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 171 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 172 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 173 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 174 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 175 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 176
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 177
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 178 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 179
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 180
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 181
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 182
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 183
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 184
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 185
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 186
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 187 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 188 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 189
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 190
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 191
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 192
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 193
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 194
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 195
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 196
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 197
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 198
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 199
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 200
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 201
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 202
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 203
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 204
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 205
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 206
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 207
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 208
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 209
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 210
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 211
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 212
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 213 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 214
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 215 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 216 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 217
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 218
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 219
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 220 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 221
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 222 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 223 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 224
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 225
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 226
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 227
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 228
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 229
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 230
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 231
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 232
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 233
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 234
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 235
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 236
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 237 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 238 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 239 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 240 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 241
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 242 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 243 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 244 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 245 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 246
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 247 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 248
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 249
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 250
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 251
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 252
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 253 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 254
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 255
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 256
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 257
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 258
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 259 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 260
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 261
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 262
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 263
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 264
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 265 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 266 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 267 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 268 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 269
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 270
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 271
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 272
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 273 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 274
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 275 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 276
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 277 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 278 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 279 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 280
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 281
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 282 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 283 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 284 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 285 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 286
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 287
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 288 + dodatek
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 289
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 290
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 291
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 292
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 293
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 294
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 295
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 296
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 297
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 298
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 299
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 300
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 301
   • Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. (1828), nr 302 + dodatek